• 0248 697 414
  • info@mlam.ro

Strategia SDL & documentatia anexa (Octombrie 2023)

NUME DETALII DESCARCA FISIERUL
ANEXA 1 MODIFICARE 1. ANEXA 1 Modificare SDL MLAM Octombrie 2023 DESCARCA
ANEXA 4 Anexa 4 Planul de finantare TRANZITIE-FEADR-EURI-MLAM DESCARCA
NOTA APROBARE Nota de aprobare modificare SDL nr. 204037 din 18.10.2023 DESCARCA
SDL MLAM SDL MLAM cu track - Octombrie 2023 DESCARCA