• 0248 697 414
  • info@mlam.ro

Masuri SDL

NUME MASURA DETALII DESCARCA FISA MASURII
M1/1C Masura a fost eliminata din Strategia de Dezvoltare Locala a Asociatiei Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni.
M2/2B Instalarea tinerilor ca șefi de exploatații agricole DESCARCA
M3/3A Procesare și exploatații agricole DESCARCA
M4/6A Dezvoltarea sectorului non-agricol din zona GAL DESCARCA
M5/6B Dezvoltarea localităților rurale DESCARCA
M6/6B Investiții în infrastructura socială DESCARCA
M7/6B Promovarea formelor asociative pe plan cultural DESCARCA