• 0248 697 414
  • info@mlam.ro

Politica de dezvoltare rurala este o componenta tot mai importanta a Politicii Agricole Comune (PAC). Ea promoveaza dezvoltarea durabila a zonelor rurale din Europa, abordând probleme economice, sociale si de mediu. Mai mult de jumatate din populatia UE traieste în zone rurale, care acopera 90% din teritoriul UE, LEADER fiind o abordare cu caracter inovator din cadrul politicii de dezvoltare rurala a UE. LEADER este o metodă prin care se urmărește îndeplinirea obiectivelor aferente politicii de dezvoltare rurală a Uniunii Europene printr-o implementare ascendentă. Aceasta inițiativă a luat naștere cu ocazia reformei Fondurilor structurale din 1989 cu scopul de a experimenta metodele și ideile cu privire la diferitele probleme cheie ale statelor membre, astfel că începând cu 1991, LEADER a oferit comunitatilor rurale din UE instrumentele necesare pentru a juca un rol activ în modelarea propriului lor viitor. Programul LEADER poate fi văzut ca un instrument cheie de dezvoltare în România având în vedere că serviciile de bază curente nu întrunesc nevoile populației din teritoritoriile LEADER și nici condițiile sociale, ceea ce se reflectă în dezvoltarea ecoomică a zonelor LEADER. În perioada scurtă de implementare a strategiilor de dezvoltare locală și de funcționare a GAL-urilor, 2007-2008 prin intermediul PNDR, s-a demonstrat că, în baza specificității sale, abordarea LEADER poate contribui la o dezvoltare echilibrată a teritoriilor și totodată poate accelera evoluția structurală a acestora, având la bază combinarea celor 7 caracteristici:

1. Abordare teritorială prin utilizarea eficientă a resurselor locale din cadrul unei zone teritoriale specifice, desfăşurând activităţi integrate prin crearea unei viziuni comune.

2. Abordare partenerială cu ajutorul unui parteneriat public-privat interesat în dezvoltarea zonei, denumit GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ.

3. Abordare de jos în sus prin participarea activă a populaţiei locale la planificarea, luarea deciziilor şi implementarea strategiilor necesare dezvoltării zonei.

4. Abordarea integrată şi multisectorială a strategiilor bazate pe interacţiunea partenerilor din toate sectoarele economiei locale.

5. Accent deosebit pe inovaţie şi experimentare, căutarea continuă de răspunsuri noi la problemele existente ale dezvoltării rurale.

6. Implementarea proiectelor de cooperare.

7. Interconectarea parteneriatelor locale.

Abordarea LEADER este susținută prin Prioritatea de dezvoltare rurală 6B "Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale", care corespunde diferitelor nevoi identificate prin analiza SWOT: reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluzie socială, dezvoltarea infrastructurii de bază și a serviciilor, crearea de noi locuri de muncă, conservarea moștenirii rurale și a tradițiilor locale și stimularea și consolidarea dezvoltării locale, reprezentând cele mai semnificative provocări. Astfel că, LEADER prin caracterul său transversal poate contribui la majoritatea obiectivelor propuse de dezvoltare rurală indentificate prin Programul de Dezvoltare Rurală 2014-2020, încurajând obiectivele proiectele inovative ce sunt în acord cu tipurile de activități eligibile pentru sprijin și cu obiectivelor de dezvoltare locală ale comunității, asigurând o sinergie perfectă între priorități ce va conduce la revitalizarea și dezvoltarea teritoriului.